Aanmelden

​Denkt u erover uw kind aan te melden op de Hobbitstee? Het team en leerlingen van de Hobbitstee nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek met de directeur van de school, Carolina Schamhart. U kunt een afspraak maken door te bellen met 035-5389891 of te mailen naar c.schamhart@atscholen.nl

Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de school en krijgt u een rondleiding om zo een beeld te krijgen van een dag op de Hobbitstee. Indien mogelijk, vertellen ook leerlingen graag over hun school.

Download hier het aanmeldingsformulier:

ATS Hobbitstee Aanmeldingsformulier A4_v4.pdf

Naar de basisschool

En dan is het zover: uw kind gaat naar de basisschool! 4-Jarigen kunnen vanaf hun 4de verjaardag naar de basisschool. In de weken hiervoor mogen zij enkele dagdelen komen wennen. U ontvangt ruimschoots voor de 4de verjaardag van uw kind een brief met informatie in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst is en hoe de afspraken over wenmomenten gemaakt worden.

Van een andere basisschool

Als uw kind al op een andere school zit kan het voorkomen dat u een andere keus wilt of moet maken. Dat kan vanwege een verhuizing zijn of een andere reden. Ook dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U, als ouder en school brengen dan in kaart wat de onderwijsbehoefte van uw kind is en kijken of de Hobbitstee datgene kan bieden wat nodig is.
Meer informatie over beleid van aanname en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:


 ​