De Hobbitstee is een jenaplanschool waar de basis wordt gelegd voor zelfstandige, betrokken en kritische volwassene. Er ligt een accent op wereldverkennende vakken.

Onderwijs

​​
Missie en visie
- De school is een oefenplaats voor een betere samenleving - 
(Peter Petersen, grondlegger van het Jenaplanconcept)
 

Op een Jenaplanschool leren leerlingen voor het leven buiten de school. De basis wordt gelegd voor een leven als zelfstandige, kritische en vernieuwende volwassene, betrokken bij de samenleving. Op de Hobbitstee doen zij kennis op, oefenen vaardigheden, ontwikkelen inzichten en mogen daarbij nog 'gewoon' kind zijn. Dit leren gebeurt tijdens de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: samen spreken, werken, spelen en vieren.

​- Alles is onderling met elkaar verbonden -
Uw kind is leergierig en nieuwsgierig

Op de Hobbitstee willen we de mogelijkheden die kinderen van nature hebben optimaal benutten en ontplooien. Kinderen ontwikkelen zich in relatie tot andere kinderen en volwassenen. Daarom richten we ons onderwijs in rond spelen, vieren , leren en werken. Daarbij gaan we uit van de totale ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat, naast de intellectuele ontwikkeling ook veel tijd en aandacht wordt besteed aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.

 

Uw kind wil met plezier naar school gaan

Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Een kind dat zich veilig voelt, kan zich ontwikkelen. We houden rekening met verschillen, ieder kind is anders in persoonlijkheid, begaafdheid en aanleg. Binnen onze mogelijkheden en die van het kind proberen we elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Een goed en open contact met ouders draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. De gemeenschapszin (school-thuis-maatschappij) wordt versterkt.

U kiest voor een erkende Jenaplanschool

De Hobbitstee is een erkende jenaplanschool. Dit predikaat van erkenning wordt uitgegeven door de NJPV (Nederlandse JenaPlan Vereniging). Dit betekent dat de school een constante en betrokken aandacht heeft voor de wijze van onderwijs geven binnen het Jenaplanconcept.

U kiest voor een school waar wereldoriëntatie belangrijk wordt gevonden

Leren voor het leven buiten de school betekent dat wereldoriëntatie een belangrijke plaats inneemt. Wereldoriëntatie wordt op de Hobbitstee gegeven door middel van IPC: International Primary Curriculum. IPC staat voor leren rond een interessant onderwerp, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, beeldende vorming, muziek en techniek geïntegreerd worden aangeboden. Dit sluit aan bij de manier waarop ons brein leert: door verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen, gaat het leren steeds makkelijker.​ Hierin past ook het geven van lessen in het Engels vanaf groep 1.