Jenaplanschool in Eemnes

Jenaplanschool

​​​​Jenaplan is een schoolconcept dat rond 1920 is ontwikkeld door Peter Petersen. Petersen had kritiek op het bestaande onderwijssysteem waarbij de nadruk lag op het vergaren van kennis. Petersen vond dat de school een plaats moest zijn waar kinderen leren én leven. Hij bedacht geen nieuw schoolsysteem, maar ontwikkelde een raamwerk dat volgens pedagogische uitgangspunten door iedere school zelf ingevuld wordt en voortdurend aangepast kan worden aan veranderingen in de maatschappij. 

​​Alle Jenaplanscholen hebben een gemeenschappelijke basis van waaruit ze werken, dit zijn de 20 basisprincipes. Deze principes vormen een kader voor het denken en handelen binnen de Jenaplanschool. Het Jenaplanconcept is een “levend concept”. Dat betekent dat er wordt gekeken naar ontwikkelingen binnen de maatschappij, de school en ontwikkelingen omtrent leren. Jenaplanscholen zijn erkend als zij werken aan de kernkwaliteiten. De Hobbitstee is een erkende jenaplanschool. In onze schoolgids leest u meer over de wijze waarop wij de basisprincipes en kernkwaliteiten vormgeven in ons onderwijs.