IPC in Eemnes; wereldverkennende vakken worden geïntegreerd aangeboden.

IPC: onderwijs in wereldoriëntatie ​​

​​​​​​International Primary ​Curriculum

 
De Hobbitstee is een school waar leren centraal staat. Het leerproces is het meest optimaal als leren op een betekenisvolle wijze plaatsvindt, vaak binnen een context en samenhang.

Voor elke bouw zijn IPC units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. We werken vanuit doelen om zo duidelijk te maken wat kinderen leren. Er zijn kennisdoelen (wat je straks weet), vaardigheidsdoelen (wat je straks kunt), en inzicht doelen (begrijpen van hoe dingen in elkaar zitten, het kunnen leggen van verbanden). Uit de gestelde doelen komen leeractiviteiten voort.​

Hoe gaat dat in zijn werk?

Door het startpunt maken we leerlingen warm voor het onderwerp. ​In de kennisoogst kijken we wat de kinderen al weten over het onderwerp, en wat zij er zelf graag over zouden willen leren. ​Daarna werken we gedurende een aantal opeenvolgende lessen aan hetzelfde vakgebied binnen een thema. Dit voorkomt versnippering. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren, naast de opgestelde doelen door de leerkracht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en worden zij gestimuleerd om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. In de verschillende thema’s wordt onderscheid gemaakt tussen:
 
  • Vakinhoudelijke doelen:  leerdoelen voor alle verschillende vakken
  • Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden
  • Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een breder perspectief.