ICT in de klas

ICT op de Hobbitstee

​​​​​​​In deze moderne wereld is ICT niet meer weg te denken. Op de Hobbitstee maken we gebruik van computers en digiborden. Digiborden worden gebruikt om de dagelijkse lessen te ondersteunen. De leerkracht maakt aantekeningen, geeft instructies met behulp van tools van de digiborden en kijkt met de groep naar het nieuws of educatieve filmpjes. Ook de leerlingen gebruiken het digibord bij kringen en presentaties.​ We maken gebruik van oefensoftware op het gebied van de verschillende vakgebieden, zoals rekenen en technisch lezen.

Verrijkend onderwijs​​

Naast dat ICT ondersteunend is aan het lesgeven vormt het een aanvulling op ons dagelijks onderwijs. We willen ICT inzetten op verschillende terreinen, met verschillende apparatuur en met verschillende doelen. We vinden het van belang ICT zo efficiënt mogelijk in te zetten. Kinderen leren, via een doorgaande leerlijn, ICT-vaardigheden en gebruiken deze bij wereldoriëntatie, het IPC. Denk aan het schrijven van een werkstuk, het maken van een powerpoint, het maken van een stop-motion filmpje. Voor alle groepen zijn computers beschikbaar. Op korte termijn worden deze vervangen door meer flexibele devices. Vanaf groep 5 werken de leerlingen in Office365, een digitale leeromgeving waarin het werk met elkaar en de leerkracht gedeeld kan worden.  

Leren Programmeren

Een aantal leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan de lessenserie "Leren Programmeren". D​e afgelopen twee jaren hebben 12 leerlingen hier enthousiast aan deelgenomen en ook dit schooljaar volgen zeven Hobbits deze lessenserie. Het streven is het leren programmeren steeds meer in te bedden in het reguliere lesprogramma zodat alle leerlingen hiervan kunnen profiteren. Daarnaast wil de school haar vooruitstrevende rol op ICT-gebied verstevigen door het inzetten van de 3Dprinter. De kinderen kunnen in software op verschillende niveaus 3D ontwerpen maken. 

Creatieve technologie als speerpunt

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. ​Creatieve technologie is een van de speerpunten. Alles over ICT-projecten bij Alberdingk Thijm Scholen vind je hier: itlab.atscholen.nl. Bekijk ook de film over al onze IT porjecten:

​​


​​