Engels op de basisschool in Eemnes

Early English

​​​Op bijna alle basisscholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen leren kinderen vanaf groep 1 spelenderwijs in het Engels. Er wordt binnen de organisatie een stevige focus op ‘leren in het Engels’ gelegd. De organisatie neemt daarmee afstand van de wijze waarop in het traditionele (Nederlandse) schoolsysteem de Engelse taal ‘in rijtjes’, geïsoleerd wordt aangeleerd. ‘Learning through immersion’ is de kern van ons taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren in het Engels.In 'Today is English Day' een impressie van lessen in het Engels in de prkatijk:​Hoe ziet dat er nu uit op de Hobbitstee?

Op dinsdag wordt er in de groepen 1-8 drie kwartier een les in het Engels gegeven. De kinderen leren in natuurlijke situaties de Engelse taal verstaan en spreken. Deze lessen worden begeleid door een native speaker: Miss Sylvia. In de rest van de week worden de onderwerpen vanuit deze les herhaald. Er wordt zoveel mogelijk een koppeling gemaakt met de thema's van IPC. De groepsleerkrachten volgen een opleiding (English Teacher Training Program), waarbij ze kennis en vaardigheden leren over het les geven in een tweede taal. Op deze manier wordt Early English een vast onderdeel van het onderwijs op de Hobbitstee, gegeven door geschoolde leerkrachten.