De Hobbitstee is een basisschool in Eemnes. De school biedt: jenaplan, IPC en les in het Engels vanaf groep 1.
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
  
2
  
3
  
4

 Overzichtskoppelingen

Welkom op de site van de Hobbitstee

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ruim v​​​​​​​​​eertig jaar geleden (1976) wordt er een school opgericht in Eemnes, een Jenaplanschool. Jenaplanonderwijs is nieuw in Nederland: een kind leert rekenen en taal in ‘echte’ situaties, mag zelf ontdekken, leert samenwerken. De school begint met ruim twintig leerlingen op de zolder in het voormalige gebouw van de Mariaschool en eenzelfde aantal in het toenmalige Verenigingsgebouw. De school groeit en er komt een nieuw gebouw aan de Aartseveen. De naam van de school wordt de Hobbitstee, naar het gelijknamige boek van Tolkien. De groepen hebben namen naar figuren uit het reisgezelschap van het boek, zoals Baldostee, Merijnstee, Thorinstee en Balinstee.

Jenaplan

De Hobbitstee is ​gehuisvest aan de Aartseveen. Er is inmiddels een uitbouw bijgekomen, er komen meer Hobbits. De school groeit uit tot een Jenaplanschool in een modern jasje. De basis blijft het leren in de vaste structuur van de vier basisactiviteiten van het Jenaplan: samen spreken, werken, spelen en vieren, maar wel vertaald naar de 21ste eeuw. Gebleven is, dat leren betekent dat een kind ‘nog gewoon’ kind mag zijn.

​Vakoverstijgend onderwijs

Op de Hobbitstee leren de kinderen in projecten waarin vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid, muziek, internationalisering en techniek in samenhang aangeboden worden: het IPC (International Primary Curriculum). Zij doen zo kennis op, oefenen vaardigheden en ontwikkelen inzichten. Daarnaast ontwikkelt de school zich door te investeren in moderne devices en door het leren programmeren een vaste plek binnen het onderwijs te laten innemen vanaf de kleutergroepen. Vanaf 2015 leren de kleuters Engels en dat merk je nu in de middenbouw: wat kennen ze al veel woorden en wat spreken ze vrijuit!

Anno 2020​ is de Hobbitstee een moderne Jenaplanschool. Een school, waar uw kind op een eigentijdse manier veel leert en daarnaast ook kind mag zijn. Een school waar kinderen, ouders en team trots op zijn! ​​​

 Agenda

Bekijk alles​​​​​​​​​​​​